Member ginn

Wien ka Member vun der ANEIL ginn?

Member ka ginn all lëtzebuerger Ingenieur-, Physik-, Mathé-, Chimie-, Bio- oder Architekturstudent (inkl. all Doktorand oder Assistent an dëse Fachrichtungen) esou wéi all Wirtschaftsingenieursstudent, dee méi wéi 50% Ingenieursfächer beleet.

Wéi ginn ech Member vun der ANEIL ?

D'ANEIL gëtt gefouert vun dëse Studenten, déi sech all puer Wochen zu Lëtzebuerg versammelen. A verschiddenen Unisstied hu mir Delegéierter, un déi s du dech kanns wennen.

Oder fëll den Online Formular aus. Du bass awer eréischt Member wann s de 5 Euro op de Kont vun der ANEIL IBAN LU54 0019 4200 0727 3000, bei der Spuerkeess (BIC/Swift: BCEELULL) iwwerwisen hues, mam Vermierk "Däin Numm - Cotisatioun 2018".

Wann dier scho Member sidd, brauch der nëmmen d'Suen ze iwwerweisen an iech net nach eng Kéier nei unzemellen.(D'ALI, fir do Member ze ginn, an d'Drockerei fir de Bulli ze verschécken.)